17 декември 2018 г.

София, заседание на КС на КНСБ

Позиция на Конфедерацията на независимите синдикати в България - Вижте като PDF
Относно:
Политиката на  България за адаптация на климатичните изменения и прехода към ниско-въглеродна икономика

Становище на Конфедерацията на независимите синдикати в България - Вижте като PDF
Относно: Доклад на Република България за  практическото прилагане на Директива 89/391/ЕИО за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето при работа, нейните специални директиви и директиви 2009/148/ЕО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО за периода 2013-2017 г.

 

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още