Партньори

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
Главна инспекция по труда
Агенция по заетостта
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
Европейска агенция по безопасност и здраве при работа
Европейската агенция по химикалите
Химията в мрежата

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още