в офиса на НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ се проведе консултативна среща с Българската Камара на химическата промишленост. На срещата от БКХП присъстваха проф. Йончо Пеловски, Дора Богданцалиева, Рени Копанданова, от НФ "Химия" - КТ "Подкрепа" председателя Иван Иванов, на тема посещението на Европейската организация на работодателите от химическата индустрия - ECEG , партньор на Европейската федерация на индустриалните работници - IndustriALL.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още