Актуално

Представители на НФТ „Химия и индустрия“ участваха в съвместното заседание на Управителния комитет на Европейската група на работодателите в химическата промишленост /ECEG/, което се проведе в София, хотел „Форум“. Срещата се организира в България по повод предстоящото председателство на страната на Европейския съюз през 2018 година, като част от подготовката за това и като принос на Камарата в този процес. На срещата присъстваха социалните партньори от европейския секторен социален диалог с председател на ECEG Лутц Мюл, Саймън Марш представител на Европейския съвет на химическата промишленост /CEFIC/, представители от МТСП Петрова и Димитър Бранков от БСК . На заседанието се обсъдиха важни за страната въпроси, в светлината на бъдещото председателство на ЕС на България. Беше обърнато специално внимание на състоянието на трудовия пазар, демографските проблеми, актуалните проблеми пред работещите, ниското заплащане и мотивите за предстоящия протест на КНСБ .

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач