Актуално

В Конгресен център на КНСБ се проведе международна конференция „Жизненото равнище в центъра на вниманието на синдикатите”. Произвеждаме повече, има растеж.  Пазарът на труда се "нагорещява все повече, натискът на синдикатите също ускорява увеличението на заплатите". Това заяви Пламен Димитров, президент наТой отбеляза успех на кампанията на КНСБ "Искам 100 лв върху заплатата си". Статистиката показва, че СРЗ се е увеличил с 10%, което прави 96 лв. Някъде има увеличение 100-200 лв, но някъде е 30-40 лв. Въпреки това заплатите у нас са все още много ниски.  Президентът на КНСБ отбеляза, че над 400 000 работни места, загубени по време на кризата още не са възстановени. "Възстановени са едва половината, което ни дава основание да искаме увеличение на заплатите", отбеляза лидерът на КНСБ. КНСБ при откриване на конференцията. Въпреки добрите икономически показатели работещите бедни са се увеличили от 7,8% на 11% и очевидно що се касае до разпределението има изкривявания.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач