София, заседание на секторния съвет "Индустрия" към КНСБ.
Обсъждане на промени в Наредбата за сумирано изчисляване на работното време.
Информация, относно План за действие по безопасност и здраве при работа и екология.
Позицията на IndustriALL Europe, относно изпълнението на проекта за Европейски енергиен съюз, която ще бъде обсъдена и приета от Изпълнителния комитет в София през м. юни 2018 г.

Протокол - Вижте като PDF

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още