Актуално

София, заседание на УС на НВСК

Националната взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България (НВСК на КНСБ) има основна цел да поощрява спестовността и да развива взаимоспомагателна дейност в помощ на синдикалните членовете.

В момента се разработват няколко предложения за подобрения и изменения на Правилата за взаимоспомагателна дейност на НВСК на КНСБ. Ще има по-гъвкави и полезни облекчения за нашите членове, които ще приеме Общото събрание на НВСК на 9 май 2018 г.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач