Актуално

Албена консултативна среща на индустриалните федерации по идейния проект за браншово договаряне на минимални работни заплати, потребността от актуализация на минималните плащания по КТ, работата по защитата на личните данни и т.н.

Албена консултативна среща на индустриалните федерации Албена консултативна среща на индустриалните федерации

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач