Актуално

в хотел „Сенс“, гр. София представяне на Програмата „Социален диалог – достойни условия на труд“ за България в рамките на Норвежкия финансов механизъм, в която НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ взе участие.

Подкрепата за България по Програмата „Социален диалог – достойни условия на труд“ е предназначена за синдикати, работодателски организации и публични органи и институции, които в рамките на своя мандат имат за цел насърчаване на достойните условия на труд и/или двустранния и тристранния диалог между представителните социални партньори.

В проектите по програмата могат да бъдат включени като партньори работодателски организации, неправителствени организации, образователни и изследователски институции, работещи по въпросите на социалния диалог и темите за достоен труд.

 Поканата за представяне на предложения по програма "Социален диалог - достойни условия на труд" предлага финансиране за проекти, които да постигнат резултати в две основни посоки:

  1. Подобрен социален диалог и сътрудничество;
  2. Подобрено изпълнение на програма за осигуряване на справедливи и достойни условия на тр

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач