Актуално

в Зала „Европа“ Национална конференция – „Европейска платформа за борба с недеклариран труд – мисия, цели, дейности, проблеми, решения и тяхното национално измерение“.

КНСБ многократно и по различни поводи е настоявала за приемането на мерки, участие в инициативи и др., целящи ограничаване на недекларираната заетост. Важна инициатива в тази връзка е Европейската Платформа за борба с недекларирания труд. Платформата обедини усилията на Комисията, социалните партньори и националните органи на държавите — членки на ЕС, за борба с недекларирания труд, като инспекторатите по труда и органите за социална сигурност.

Европейският дебат по въпроса за недекларирания труд е фокусиран по – скоро върху неизплатените възнаграждения и социалния дъмпинг, докато незащитените права на работниците остават на заден план. Ето защо следва да подчертаем важността на ратифицираната от България Препоръка № 204 на МОТ за ограничаване и превенция на недекларираната заетост.

НФТ"Химия и индустрия" се представи презентация на тема"Колко са "светли" светлите горива"?

презентация

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още