Актуално

УВЦ"Република", Зл. пясъци, заседание на Федералния съвет /Общо събрание на синдикалните организации/ на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ с основни въпроси на дневния ред:

  • Алианс за възходяща конвергенция на заплатите - „За равен труд – равни заплати";
  • Механизъм за договаряне на минималната работна заплата и договаряне на МОД за 2019 г.
  • Откриване на Кампания за колективното трудово договаряне 2019 г.
  • Първа спартакиада на индустриалните работници - Албена 8-12.09.2018 г.;
  • Кампания "Бъди инфо"-3 на КНСБ
  • Организационен преглед на КНСБ;
  • Информация GDPR;
  • Проект по Нордическия фонд - достоен труд и социален диалог;
  • Споразумение за сътрудничество и съвместни действия между НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ и Синдиката на българските нефтохимици "Лукойл".

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още