Актуално

Национално представените синдикати – КНСБ и КТ „Подкрепа“ подписаха второто споразумение за сътрудничество с Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" (ГИТ). Гарант за изпълнение е министърът на труда Бисер Петков, който също присъства на подписването.

Изпълнителният директор на ГИТ Румяна Михайлова подчерта, че  най-важното в него е създаването на регионални съвети, които да засилят сътрудничеството между инспекцията и синдикалните организации.

Според президента на КНСБ Пламен Димитров споразумението ще даде нужната информация, за да бъде коригирано законодателството по посока справедливо заплащане на работещите. Друга полза от споразумението е да даде тласък на колективното договаряне, което трябва да покрие още повече работници, за да не получава България критики от Европа за липсата на мерки за борба с бедността.

Освен че ще дават сигнали за нарушения, както са правили и досега, представителите на синдикалните структури в предприятията, ще бъдат канени да присъстват по време на проверките. Там, където няма такива структури,  проблемите ще бъдат обсъждани на областните съвети по условия на труд.

виж. Споразумение

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още