Актуално

В Девня, Семинар по Индустриални отношения на годишната срещна на мениджърите по човешки ресурси на групата "Солвей". НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ представи преглед на индустриалните отношения в България.

Семинар по Индустриални отношения Семинар по Индустриални отношения

 

Дистанционен курс

Google Translate

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още