Актуално

Консултативни срещи с Браншовата камара на химическата промишленост, Браншовата асоциация "Полимери", Българската петролна и газова асоциация, Националната асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика по програмата "Социален диалог - достойно условия на труд".

Целта на програмата е засилване на сътрудничеството между организациите на работодателите, синдикатите и при необходимо институциите за насърчаването на достойните условия на труд, създаване на работни места, растеж и конкурентоспособност. 

Програмата ще подкрепи социалния диалог и ще допринесе да гарантира, че социалните партньори ще бъдат по-добре подготвени да се справят с предизвикателствата с проблемите на заетостта и да установят достойни условия на труд в тясно сътрудничество с норвежките партньори.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още