Актуално

София, Национална конференция „Здравословните работни места управляват опасните вещества. Министерството на труда и социалната политика в качеството на Национална фокусна точка на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа, организира конференцията в рамките на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа насочена към подобряване на информираността, засилване ролята на превенцията и намаляване на трудовите злополуки и професионалните болести чрез представяне на добри практики при управление на безопасността и здравето в предприятията.

В конференцията взеха участие представители на министерства, на социалните партньори, на академичната общност, експерти от служби по трудова медицина и специалисти по безопасност и здраве при работа.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още