Актуално

София, среща на Индустриалните федерации на КТ "Подкрепа" и КНСБ за обсъждане на предложението за актуализация на допълнителното възнаграждение за нощен труд. Преобладава мнението размерът на минималното доплащане за нощния труд да има една обща ставка, отнесена към минималната работна заплата за страната.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още