Актуално

В София, Министерство на енергетиката, открита дискусия с участие на бизнеса и социалните партньори, във връзка с бързо развиващите се проекти за влизане в експлоатация на цялостният проект за Южен газов коридор през 2020 г. и възможност за разгръщане на газовите намерения на България и промяна на газовите потоци в региона. Всичко това налага изменение на енергийната стратегия в частта й природен газ.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още