Актуално

София, КНСБ и Фондация „Фридрих Еберт“ Национална конференция на тема „Ден на равното заплащане между жените и мъжете – българският отговор“. В духа на инициативите на Европейската комисия, КНСБ и Фондация „Фридрих Еберт“ отбелязват този ден, за да привлекат общественото внимание върху основните причини за разликата в заплащането между жените и мъжете, както и проблемите, свързани с равновесието между професионалния и личния живот.

Жените в Европейския съюз все още печелят средно с 16.2 % по-малко от мъжете като за България тази разлика е 14.4%. Акцентът в дебата на конференцията беше поставен върху основните фактори, на които се дължи разликата в заплащането между жените и мъжете и въздействието на механизмите за минимизиране на тези различия.

Заключителен документ - Виж като PDF

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още