Актуално

София семинар на Браншовата камара на химическата промишленост " Изменение в законодателството в областта на околната среда и Европейската система за търговията с емисии.

Целта на  семинара е да се осъвременят знанията в областта на химическото законодателство и търговията с емисии, както и да се споделят добри практики на водещи химически компании. Като лектори се представиха експерти от СЕФИК, Министерството на околната среда и водите и др.Участници бяха  представители на химически и металургични компании и социални пратньори, имащи отношение към тези дейности. 

 

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още