Актуално

Братислава, Конференция за колективното договаряне и социалната политика на IndustriAll Europe, ТРУД 4.0 "Силно колективно договаряне и предизвикателства на цифровизацията".

6-7 декември 2018 г., Братислава,  Конференция за колективното договаряне и социалната политика на IndustriAll Europe, ТРУД 4.0 "Силно колективно договаряне и предизвикателства на цифровизацията" 6-7 декември 2018 г., Братислава,  Конференция за колективното договаряне и социалната политика на IndustriAll Europe, ТРУД 4.0 "Силно колективно договаряне и предизвикателства на цифровизацията" 6-7 декември 2018 г., Братислава,  Конференция за колективното договаряне и социалната политика на IndustriAll Europe, ТРУД 4.0 "Силно колективно договаряне и предизвикателства на цифровизацията" 6-7 декември 2018 г., Братислава,  Конференция за колективното договаряне и социалната политика на IndustriAll Europe, ТРУД 4.0 "Силно колективно договаряне и предизвикателства на цифровизацията"

Участниците в конференцията обсъдиха ролята на колективните трудови договори и правата на работниците в светлината на цифровизацията. Ключовите теми на конференцията включват развитието на системите за колективно договаряне, възстановяването при ниски заплати, нарастващите неравенства, включително разликата в заплащането между Източна и Западна Европа, както и работното време и бъдещето на пенсионните системи.

Конференцията подкрепи редица ключови документи: резолюция, в която се призовава за силно колективно договаряне, подкрепа за устойчив и справедлив растеж, проспериращ и приобщаващ свят на работа, Позиция относно политиката на заплащане в Европа, заедно с оценка за координацията на заплатите, Хартата за работното време и Позиция относно изискванията за модерна пенсионна система.

РЕЗОЛЮЦИЯ - Вижте като PDF

 

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още