Актуално

Какво влиза в сила през 2019 година?
Общество, политика, данъци, цени на комуналните услуги, социални осигуровки и обезщетения

Политически събития:
На 26 май 2019 г. предстоят изборите за Европейски парламент, а през м. октомври са изборите за местна власт.


Икономика и социално осигуряване:
· От 1 януари 2019 г. минималната работна заплата в страната става 560 лв. и 3,28 лв. минимална часова ставка.
· Размерът на линията на бедност в България за 2019 г. е 348 лв.
· Учителските заплати се вдигат средно с 20%, а в администрацията - средно с 10%.
· Според плановете на 4 годишната прогноза минималните доходи трябва да растат със стабилен темп през следващите две години, за да достигнат 650 лв. през 2021 г.
· От 1 януари 2019 г. расте и максималният осигурителен доход с 400 лв. и вече е 3000 лв.
· От 1 юли 2019 г. максималната пенсия нараства от 910 лв. на 1200 лв., а минималната пенсия се вдига на 219,4 лв. Също така всички пенсии ще се увеличат от средата на годината с 5.7%. Така средният размер на пенсията в страната ще достигне 386 лв. Социалната пенсия за старост нараства на 132,74 лв.
· За пенсиите, отпуснати от 1 януари 2019 г., индивидуалният коефициент ще се изчислява от осигурителния доход от 2000 г. до датата на отпускане на пенсията, за период, не по-малък от 36 месеца. Отпада изборът на трите най-добри години осигурителен стаж. Ако осигурителният доход не достига, ще се взема предвид последният доход преди 1 януари 2000 година. Осигурителният стаж за новите пенсии ще се коригира с К=1,2 за всяка година.
· Увеличават се изискванията за възраст и осигурителен стаж за пенсиониране при III категория трудов стаж. Така през 2019 г. жените се пенсионират на навършени 61 г. и 4 м. и осигурителен стаж от 35 г.и 8 м., а мъжете, ако са навършили 64 г. и 2 м. и имат осигурителен стаж от 38 г. и 8 м.
· Повишават се изискванията при пенсиониране и на категорийните работници, от 1 януари 2019 г. за първа категория труд жените ще се пенсионират при възраст от 49 г. и 94 т., а мъжете при възраст 53 г. и 4 м. и 100 т. Работещите с втора категория ще се пенсионират за жените при 54 г. и 94 т., а мъжете при 58 г. и 4 м. и 100 т.
· От 1 януари минималният осигурителен доход за земеделци и тютюнопроизводители се повишава от 350 лв. до 400 лв.
· От 1 януари 2019 г. всички хора на възраст над 18 години с трайни увреждания ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа, който ще замени досегашните добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност. Размерът й ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България.
· От 10 януари 2019 г. НАП започва приемането на декларациите за доходите на физическите лица, получени през 2018 г. Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане през 2019 година е 31 януари. За всички останали, крайният срок за подаването на декларациите е 30 април.

Данъци за автомобилите и жилищата
· От началото на годината влизат в сила новите правила за изчисляване на данъка на автомобилите,като във формулата освен възрастта на автомобила вече ще има и екокомпонент. Отпада преференцията за лекотоварните автомобили) до 3.5 тона, които занапред ще плащат пълния размер на данъка. Конкретният данък ще стане ясен, след като всяка община гласува точните параметри във формулата, където коефициентите варират в определени граници.
· От началото на 2019 година ще се премахне и облекчението за такса смет, когато жилището е посочено като основно, но собствениците му декларират, че не ползват имота, за да не плащат висока такса битови отпадъци. Когато повече от едно жилище е декларирано като основно, данъчното облекчение също ще отпадне.
· Ще има минимални цени за такситата в София от 1 февруари - тарифата за превоз ще започва от 0.77 лв. за километър.
· Цените на винетките се запазват по размерите от 2018 г., а от 1 януари окончателно влизат електронните винетки. За леките коли могат да се ползват и уикенд винетки, които струват 10 лева и важат от 12:00 в петък до 23:59 ч. в неделя.

Комунални услуги
· Цена на доставяния от "Булгаргаз" природен газ за крайни снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа ще се увеличи с 3.51% от 1 януари и става 475 лв./м3(без акциз и ДДС).
· Реалното поскъпване за крайните клиенти обаче ще е около 2%, тъй като не се променят таксите за пренос и достъп. Поскъпването на газа този път няма да засегне парното и топлата вода, тъй като те се актуализират само при ръст на природния газ от над 5%.
· В 14 града от Нова година ще има увеличение на цените на ВиК услугите, което на места ще бъде с до 20%. Цената на "Софийска вода от 1 януари става 2.15 лв./м3 (без ДДС) при 2.02 лв./м3 за 2018 г. По-високите цени са мотивирани с бизнес плановете на ВиК операторите, които предвиждат повече инвестиции в следващите години.
· Цената на електроенергията се движи около 0,104 лв./квч. за нощната и около 0,185 лв./квч. за дневната в зависимост от енергийния оператор или средно 2% увеличение за 2018 г.
· Цените на автомобилните горива у нас поскъпнаха рекордно в началото на летния сезон на 2018 г. с близо 20%. Средната цена в страната за масовия бензин А 95 бе 2.23 лв. за литър, а за дизеловото гориво - 2.25 лв. за литър. На някои бензиностанции цените на бензина достигнаха 2.34 лв., а на дизела 2.40 лв. Тенденцията се запази почти до началото на зимния сезон, след което цените на горивата се върнаха на нивата от началото на 2018 г.

Бизнес 2019 г.:
· Запазват се размерите и разпределението на осигурителните вноски за фондовете "Пенсии" 19,8% / 14,8%, "ОЗМ" - 3,5%, "Безработица" - 1% и здравноосигурителната вноска 8% в съотношение 60:40 между осигурителя и осигурения.
· Променя се минималните осигурителни доходи (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, въз основа на новата минимална работна заплата от 560 лв.
· Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход засамоосигуряващитесе лица на560 лв.
· Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители на400 лв.
· Увеличава се максималния месечен размер на осигурителния доход на3000 лв.
· Увеличава се месечния размер на минималната заплата за страната (МРЗ) на560 лв.
· За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху280 лв.(увеличение)
· За дните във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя вече върху560 лв.
· Променят се вноските за фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ) по групи основни икономически дейности, при запазване на минималната и максималната граница от 0.4 до 1.1 на сто, според икономическата дейност.
· Запазва се нулева вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".
· Запазва се данъка върху доходите на физическите лица за 2019 г. от10 %

Обезщетения
· Минималният дневен размер на обезщетението за безработица е9 лв., а максималния размер е74,29 лв.
· Размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст е380 лв.
· Размер на еднократната помощ при смърт на осигурено лице е540 лв.

Краткосрочни обезщетения при:
· временна неработоспособност – 18 календарни месеца;
· безработица – 24 календарни месеца;
· бременност и раждане – 24 календарни месеца;
· трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро – 24 календарни месеца.
· паричното обезщетение за бременност и раждане –410 дни.
· паричните обезщетения за временна неработоспособност през първитетри работни днисе изплащат от осигурителя в размер70 на стоот среднодневното брутно възнаграждение, а от 4-тия ден нататък от настъпването на неработоспособността от НОИ/ДОО в размер на 80 % от среднодневното брутно възнаграждение.
· право на парично обезщетение за безработица за лицата, за които са внесени или са дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица“ най-малко12 месеца през последните 18 месецапреди прекратяване на осигуряването.

София, 7 януари 2019 г.
НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още