Актуално

Нов случай на натиск върху правото на сдружаване и отказ на работодателя да осигурява условия и да съдейства на синдикалната организация за синдикалната й дейност - "Балканфарма-Троян" - АД. Това поведение не може да се поощрява и не бива да бъде подминато с мълчание.

Писмо до "Балканфарма - Троян" - АД - Троян - Вижте като PDF

Твоите синдикални права - Вижте като PDF

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още