Актуално

Трявна, заседание на Федералния съвет /Общо събрание на синдикалните организации на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ.

12 април 2019 г. - Трявна, заседание на Федералния съвет /Общо събрание на синдикалните организации на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ 12 април 2019 г. - Трявна, заседание на Федералния съвет /Общо събрание на синдикалните организации на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ 12 април 2019 г. - Трявна, заседание на Федералния съвет /Общо събрание на синдикалните организации на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ

ПРОТОКОЛ   № 4
12-13 април 2019 г., Трявна

За участие в заседанието на Федералния съвет / Общото събрание на синдикалните организации са регистрирани общо 38 представители, от общо 45 членове. На основание чл. 37 ал.3 от Устава на НФТ „Химия и индустрия“, заседанието е редовно, има необходимия кворум и може да взема необходимите решения.
Федералният съвет /Общото събрание на синдикалните организации/ беше открит в 14:00 ч. при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Синдикален обзор на НФТ”Химия и индустрия” през 2018 г.
2. Отчет за изпълнението бюджета на НФТ”Химия и индустрия” за 2018 г.
3. Доклад на ФКК за 2018 г.
4. Приемане на бюджета на НФТ”Химия и индустрия” за 2019 г.
5. Синдикална кампания за колективно трудово договаряне'2019
6. Приоритети 2019 г.
7. Актуална синдикална практика
7.1. Актуална ситуация в синдикалните организации;
7.2 Предложения на МТСП за промени в Кодекса на труда;
7.3. Предложения за промени в КСО;
7.4. Проект на НФТ и Индустри енерджи - Норвегия  "Разширяването на синдикалното членство увеличава потенциала на синдиката";
7.5 Проект на КНСБ: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне на секторно равнище";
7.6 Идеен проект на Синдикален фонд „Безработица” на КНСБ;
7.7 28 април ден на загиналите и пострадалите при трудови злополуки - Награда "Прометея" за принос в безопасността и здравето при работа;
7.8 Втора открита спартакиада на индустриалните работници - к.к. Албена от 31 август до 4 септември 2019 г.
7.9 Приложение на Закона за мерките срещу прането на пари, Закона за личните данни;
....

Вижте целия Протокол като PDF

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още