Актуално

Зала „Европа“ - КНСБ, „Правото на сдружаване и колективно договаряне в съвременна България в светлината на 100-годишния юбилей на МОТ“. Форумът е посветен на предстоящия 100- годишен юбилей на най-старата и представителна международна организация в сферата на труда, основана на тристранното представителство – Международната организация по труда и има за цел да проследи предизвикателствата, свързани с прилагането у нас на първите основополагащи принципа, а именно: свободата на сдружаване и правото на организиране и колективно трудово договаряне, както и да формулира бъдещи синдикални действия, насочени към тяхното развитие и защита.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още