Актуално

Международен ден в памет на работниците загинали на работните места. На 28 април 2019 г. Световната конфедерация на профсъюзите  организира Международния ден на безопасността на работните места, под мотото „Да поставим под контрол отстраняването на опасните вещества от работното място". Тази година Международният ден ще се съсредоточи върху Zero Cancer, показващ опасността от рисковите фактори за рак на работното място. Ще се обърне специално внимание за нулевия рак - как да се елиминира или свежда до минимум експозицията на канцерогени на работното място. Международната организация приканва своите членове да адаптират темата, за да отговарят на местните приоритети и да отбележат този ден по подобавящ начин. www.28april.org.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още