Актуално

10:00 ч. Форум „Бъдещето на труда и младите хора”. Младежки форум в КНСБ обсъди бъдещето на труда при младите хора като част от Проект по Програма "Еразъм +" на Европейския съюз. Участие във форума вземат млади хора от страната, както и отговорни представители за вземане на решения и формиране на политики в областта на младежта, образованието и пазара на труда на национално и европейско ниво.

Основните теми, в рамките на форума са:
- Бъдещето на труда и предизвикателствата пред възможностите за защита на трудовите права на младежите;
- Дигитализацията на пазара на труда и възможни политики за младежка заетост;
- Дигиталните умения и професии на бъдещето;
- Младежка трудова мобилност в контекста на съвременното дигитално общество.

Очакваме оценката и предложенията за разпространение на резултатите и конкретните дейности. Във младежкия форум взе участие и представител на НФТ"Химия и индустрия" от синдикалната организация в "Агрополихим" - Девня

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още