Актуално

Брюксел, Европейска регионална конференция на Industriall Globalв сътрудничество с IndustriAll Europe.

85 делегати от 51 организации от цяла Европа се събраха на 15 май 2019 г. в Брюксел, Белгия, за да дискутират днешните проблеми приружени с конкретни примери за решения, които успешно биха могли да бъдат приложени в европейските и други източни съседни на Европа страни. България беше представена на конференцията от индустриалните синдикати на КНСБ - членки на IndustriALL Европа.

Дискусиите на конференцията бяха съсредоточени върху три основни теми: правата и свободите на синдикатите; увеличаване на влиянието на синдикатите, организиране и запазване на членството; и необходимостта от укрепване на профсъюзната солидарност в разширена Европа. Валтер Санчес, Генерален секретар на IndustriALL Global откри конференцията.

Въпреки, че европейските страни не са изключение, когато става въпрос за нарушения на основните права на синдикатите, смущаващо е, че в Източна Европа броят на тези нарушения се е увеличил драматично, макар и не в същата степен, както в други части на света. Около 58% от европейските страни са нарушили правото на колективно договаряне поне веднъж, три четвърти от страните са нарушили правото на стачка. Примери за тези тревожни тенденции са опитите за ограничаване на синдикалната дейност, като се използват административни и наказателни производства. Бяха посочени примери за сериозни опити от страна на властите да се намесят във вътрешните работи на синдикатите в Беларус, Казахстан, Киргизстан и Грузия,  Унгария и Турция.

Делегатите обсъдиха конкретни примери на ефективни начини за увеличаване на влиянието на синдикатите чрез по-активно включване на жени, младежи, работници и мигранти, както и чрез обединяване на нови групи работници, особено в страни и региони в Европа, където синдикатите са слабо представени.

Международната солидарност е изключително важен компонент на синдикалната ни влияние и чуство на принадлежност и сигурност. Делегатите бяха информирани за организирането на проекти в Русия, Украйна и Великобритания. Особено внимание бе отделено на два съвместни проекта за организиране на германския съюз IG Metall и унгарския съюз VASAS. Проектите са в процес на изпълнение и вече са донесли положителни резултати.

Заключителната част на конференцията беше посветена на профсъюзната солидарност пред предизвикателства като международната търговия и изменението на климата.

Като иновативна инициатива беше представена идеята за използването на принципа на „надлежна проверка“, като лост в международните трудови отношения, който компаниите използват, за да демонстрират уважението си към синдикатите, правата на работниците и правата на човека. IndustriALL Европа все повече прибягва до този лост в международните социални и трудови отношения за насърчаване и поддържане на трансграничния социален диалог и предотвратяване на вредите за всички икономически субекти и вериги за доставки.

Люк Триангъл обърна внимание на делегатите към такива въпроси като нарастващото неравенство в разпределението на богатството и в страни-членки на ЕС, на съмненията за бъдещето на Европа, което се поставя под въпрос от крайно десни популистки партии, на необходимостта от силна индустриална политика, която да укрепва европейската индустрия в условия на лоялна търговия и конкуренцията, на енергийната политика, проблемът с изменението на климата и преходът към нисковъглеродна икономика и, накрая, системата за колективно договаряне, която е в тежки условия на натиск.

Редица представители на организациите-членки разказаха за работата си и проблемите си, включително последствията от цифровизацията, изменението на климата и влошаването на околната среда, както и непрекъснатата трансформация на индустриите, пред които са изправени Швеция, Италия, Русия и Украйна.

Ясно е, че за повечето организацията най-подходящият отговор и важна част от дейността, остава повишаването на нивото на представителността, сътрудничеството и координацията между синдикатите, с цел защита на интересите на своите членове.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач