Постоянен консултативен комитет по организационно и финансово развитие, координация и комуникация на КНСБ - в отговор на Декларация на VІІІ конгрес на КНСБ за устойчивото развитие на организацията до 2022 г. Първи доклад и основни резултати от изследване за вътрешно-организационен преглед на структурите на КНСБ.

Вижте като PDF - ДОКЛАД - Основни резултати от изследване за вътрешно-организационен преглед на структурите на КНСБ

 

Дистанционен курс

Google Translate

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още