Актуално

София, XX-то отчетно Общо събрание на Българската камара на химическата промишленост. В дневния ред на общото събрание са включени разглеждане и приемане на отчетите за извършените дейности и финансови разходи на Камарата за изминалия едногодишен период, одобряване на Програмата за дейности за периода юни 2019 - юни 2020 г., както и одобряване на финансовия план за нейното изпълнение. Членовете на Общото събрание на БКХП обсъдиха и определят възможни действия в полза на фирмите-членове, които биха подпомогнали тяхното развитие и като резултат развитието на химическия отрасъл в нашата страна. Гости на Общото събрание бяха председателя на българската стопанска камера г-н Радосвет Радев и председателя на НФТ"Химия и инустрия" - КНСБ Красимир Кръстев. През отчетния период дейността на Камарата се ръководеше от Председател - г-н Михаил Колчев – Свилоза АД/Свилоцел ЕАД.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач