Актуално

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН проведе първия от поредицата регионални форуми под мотото “Бизнесът - сила за добро”, който се състоя в Содовия завод на предприятието “Солвей Соди” в Девня.

Събитието показа успешните местни добри практики в областта на корпоративната социална отговорност и силни партньорства между бизнеса и организациите от нестопанския сектор – неправителствени, образователни, културни, научни, синдикални организации и публични институции.

Събитието беше открито от изпълнителния директор на “Солвей Соди” Спирос Номикос:

“Солвей Соди“ е част от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН от 2014 година. Аз гледам на Българската мрежа като един извор на позитивна енергия, сила за добро, каквото е и мотото на този форум. Много хора смятат, че корпоративната социална отговорност спомага за добрия имидж на фирмите, а тя всъщност е само следствие. Това да си отговорен, е добре на първо място за обществото и за нас като хора, а след това за компаниите.”

Свилен Шитов, кмет на община Девня сподели успешната работа с бизнеса от Община Девня. Компаниите от региона живеят със социалните й проблеми. Щастлив съм, че съм кмет на община, в която бизнесът е отворен за партньорство за решаване на местните проблеми и реализиране на проекти на територията на общината. В лицето на бизнеса виждам подкрепа и добър партньор”, сподели Началото на панелната дискусия бе дадено от експертите на „Агрополихим“, „Девня Цимент“ и СУ „В. Левски“, които разказаха за опита си със сформирането на професионални паралелки в девненското училище СУ „Васил Левски“.

“Корпоративната социална отговорност не е само за корпорациите или за социално слабите, тя не е само отговорност, но е една възможност ние, бизнесът, да покажем, че сме сила за добро. Трябва да докажем, че когато ние печелим, то не е само за собствениците, за акционерите, за екипите, с които работим. Тази печалба е източник на ресурс, който инвестираме в полза за обществото. Не по-малко важно е, че ние управляваме ценен човешки ресурс и способности, които също умело инвестираме за разпознаване на предизвикателства и възможности пред обществото и посрещането им с иновативни решения“, сподели председателят на БМГД на ООН Огнян Траянов.

 

 

 

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач