Актуално

Постоянен консултативен комитет на КНСБ по организационно и финансово развитие, координация и комуникация.

През месец април 2019 г. беше проведено мащабно изследване-анкета сред синдикалните представители от основните организации на КНСБ.

Въз основа на получените резултати се очертават области на пропуски в координацията и информираността, на по-добрата мотивацията на членовете и организирането им, в повишаването на компетенциите на синдикалните активисти и подобряването на финансовия ресурс.

Основните изводи от изследването имат за цел да допринесат за подобряване ефективността на синдикалната работа и защитата на синдикалните членове, за повишаване на организираността и привличането на нови членове и изграждане на нови структури за ефективен социален диалог и колективно договаряне.

Необходима е сериозна дискусия по направените основни изводи, за да бъдат направени верните оценки и заключения, които да предизвикат и необходимите промени за организиционното развитие на синдиката във вярна посока.

основни изводи

Дистанционен курс

Google Translate

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още