Актуално

Конгресен център „Глобус”, дискусионен форум на тема: „Работно време, извънреден труд и сумирано изчисляване на работното време. Работно време и време, посветено на личния живот и семейството“. "В България 41 % от работниците казват, че работното време не съответства на семейните и социалните им ангажименти. Средно за ЕС този дял е около 22 %. Това показва проучване на КНСБ, представено на дискусионен форум, организиран със съдействието на фондация "Фридрих Еберт". В тази връзка бяха представени предложения на КНСБ да се увеличи платеният отпуск за родителите до навършване на десет години на детето, вместо сегашните осем, родителите да имат право на отпуска за спешни семейни причини, да се разшири кръгът на лицата, които полагат грижи за член на семейството, както и въвеждане на гъвкави схеми на работа, което да става по искане на работника, когато това се налага по семейни причини. От промяна се нуждае и доплащането на нощния труд, който не е актуализирано от 20107 г. и  стои на равнище от 0.25 лева на час.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач