Актуално

София, заседание на Координационния съвет на КНСБ

Дневен ред

  • Предложение за двугодишно тристранно споразумение между правителството и социалните партньори за развитие на националния и секторния социален диалог за изграждането на съвременна икономика, преодоляване на дълбоките социални неравенства и подобряване на жизнения стандарт на работещите;
  • Искания на КНСБ към Националния бюджет и бюджета на ДОО за 2020 г.;
  • Становище на КНСБ по данъчната политика;
  • Позиция по проекта за изплащане на допълнителните пенсии от втория стълб;
  • Годишен доклад по КТД и доходите за 2018 г.;
  • Организационно-технически план за провеждане на 30 годишнина на КНСБ през 2020 г.;
  • Информация за Споразумение на КНСБ с Виваком;
  • Мобилно приложение за придобивки на синдикалните членове „КНСБ клуб“;
  • Резултати от проведената Национално-образователна кампания „Моето първо работно място“ през учебната 2018/2019 г.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач