Актуално

В София, стартиращ семинар на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ „Разширяване на синдикалното членство за повишаване на силата на синдиката". В последните десетина години намаляването на синдикалното членство се очертава най-важния признак за намаляване силата и влиянието на синдиката. Вследствие на това намалява финансовия и организационен ресурс, с последващото от това ограничаване на защитния и преговорния потециал на синдиката.

Промените в организационното развитие към по-силни и влиятелни синдикати могат да бъдат решени с помощта на ресурси и функционери на всички необходими равнища. И все пак силата на синдиката се състои от компетентността и мотивацията на техните отделни членове и никаква промяна не може да се случи без тях. Именно в големия брой членове е силата на синдиката, за да постигне целите на организацията - защитата и представителството на своите членове. Нека се организираме!

проект

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач