Актуално

София, Конгресен център „Глобус“, Кръгла маса „Данъчната система в България: тенденции, предизвикателства, възможности“.

България е символ на обърнато безпрецедентно 1:2 съотношение между преки и косвени данъци като дял в държавния бюджет, които пък са обект на плащане от цялото общество. Подобна данъчна структура няма в нито една европейска страна и тя по никакъв начин не спомага за преодоляване на неравенствата, бедността и социалното изключване, напротив – задълбочава ги.

Над 50 представители на работодателски и синдикални организации, научните среди, политиката и медиите заявиха подкрепа на предложените идеи на КНСБ на кръглата маса посветена на предложенията за промени в дънъчната система

Проведената данъчна реформа през 2008 г. си постави няколко основни задачи – намаляване делът на „сивата икономика“, ръст на приходите от преки данъци като дял от БВП, ръст на ПЧИ и намаляване на неравенствата. Изминалият период от тогава ни дава пълно основание да твърдим, че нито една от споменатите тогава основни цели, не бе постигната е оценката на КС на КНСБ.

Особен интерес и коментари предизвикаха предложенията за въвеждане на необлагаем минимум равен на минималната работна заплати по отношение на данъка въру доходите, въвеждане на елементи на семейно подоходно облагане, поетапно увеличаване на максималния осигурителен доход, данъчно облагане за цифровизацията или т.нар. „дигитален данък“ и прякото данъчно облагане за бизнеса и за гражданите за изграждане на секторни фондове за допълнителна квалификация.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач