Актуално

София, разширен форум на индустриалните синдикати на КНСБ "Да защитим нашия труд на работното място".

Проблемите с нерегламентираното или неспазването на регламентираното работно време остават основното нарушение след тези по заплащането на труда, което Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" установява с проверките на трудовите и осигурителните отношения в индустриалния сектор.

Безразборното и лишено от основания прилагане на сумираното изчисляване на работното време, отвори кутията на пандора и даде път за откровено прикриване на тези нарушения.   

Вече стават публично известни оплакванията и сигналите на работници и  синдикални представители свързани с разпределението на работното време, неосигуряване на задължителните почивки, нерегламентирано полагане и прикриване на извънреден труд с "компенсации" и неговото неплащане с определеното  увеличение.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач