Актуално

София, КНСБ. Преглед на изпълнението на Споразумението за сътрудничество между КНСБ и кмета на София беше обект на срещата на г-жа Фандъкова с ръководството и основните федерации в КНСБ

Беше отчетено изпълнението на редица ангажименти, поети преди началото на този мандат. Тя заяви: „София безспорно е водещата икономика в България, 40% от БВП се произвежда тук и затова е важно да се даде ясна перспектива за развитието на икономиката на града. Изискванията свързани с заплащане, с доходи на хората, разбира се трябва да се свържат с приходите в града и в държавата“.

Основното внимание беше насочено към създаване на условия за развитие на икономиката, чрез инвестиции в транспорта като инфраструктура и образованието, инвестициите в осигуряването на подготовка на учители и здравеопазване в детските градини, проблемите на социалните домове.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров изтъкна, че в софийската икономика през първото тримесечие на 2019 г., средната работна заплата е 1656 лв. или с 37% по-висока от средна за страна, която е 1 028 лв. Наетите лица са 774 639 бр. или представляват 33.4% от общо наетите за страната. За четиригодишен период на действие на Споразумението, средната работна заплата за София-столица се е повишила с 40%, при средно за страната с 41%.

Не бяха спестени и упреци като например в топлофикацията, Софийска вода, някои културни институции. За съжаление индустрията остана извън фокуса на вниманието по време на дебата, а тя освен работни места провокира редица въпроси, като заплащането и професионалната реализация на хората, инвестициите в сектори с висока добавена стойност, както и проблемите с въглеродните емисии и екологията на София. 

Дистанционен курс

Google Translate

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още