Актуално

НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ стартира Кампанията

"Колективното договаряне за по-високи и достойни заплати". Синдикалната кампания поставя акцент към ръст на основните работните заплати паралелно с актуализиране на различните видове доплащания и бонусни системи за резултати. Прие се като обща политика, синдикалните организации своевременно да огласят исканията си за колективните преговори за работните заплати за следващата 2020 г. Тази и следващата година колективните преговори са вписват в Европейската кампанията за договаряне на работните заплати под надслов “Да работим заедно”, която стартира на 26 септември.

Целта на кампанията е да подкрепи и координира усилията на синдикатите за укрепване на колективно договаряне на всички нива.

Кампанията ще потърси добавената стойност в колективното договаряне с усилията на работниците и синдикатите и на компаниите, заедно за един по-добър стандарт на живот. Тя ще се съсредоточи и върху пречките пред колективното договаряне и върху решенията за справяне с тях. Тя също така ще има за цел да насърчи единството и солидарност за по-добри условия на труд чрез колективно договаряне.

Кампанията "Колективното договаряне за по-високи и достойни заплати" на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ започва на основата на реални икономически показатели в сектора, които бележат ръст, на производителността с близо 12%, среден ръст от 5% на промишленото производство, при запазване на числеността на персонала.

            Предвид по-ниският ръст на работните заплати през 2019 г. Кампанията има за цел също така и компенсиращото им нарастване  и стартира с браншови препоръчителни индекси за ръст на работните заплати в колективните преговори за 2020 г.

  • Производство на химични продукти + 11,6 %;
  • Производство на лекарствени вещества и продукти + 7,6 %;
  • Производство на изделия от каучук и пластмаси + 11,4 %;
  • Производството и разпределението природен газ + 6,7 %.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач