Актуално

Брюксел, Колективното договаряне в основата на трудовите отношенията на работното място е предимства за работниците, работодателите и обществото.

IndustAll Europe стартира нова кампания, за да покаже положителното въздействие на колективното договаряне за осигуряване на по-добър живот на работниците.

Кампанията ще се проведе под мотото „Заедно на работа“. Тя ще се проведе от септември 2019 г. до март 2020 г. и е насочена към всички работници, като същевременно се ще съсредоточи специално внимание към жените, младите хора и тези, които работят на несигурни работни места. Кампанията също така ще се стреми да повлияе на работодателите и политиците към колективно договаряне като важна част от европейския социален модел.

Събитието стартира на 26 септември в Брюксел с учасстието на членове на Европейския парламент, както и представители на Европейската комисия, финландското председателство, европейските асоциации на работодателите и представители на профсъюзите от цяла Европа.

Сред причините за провеждането на Кампанията на IndustAll Europe стои безспарния факт, че засилването на колективното договаряне е ключа към по-високото заплащане и по-добрите условия на труд.

Люк Триангъл, генерален секретар на IndustAll Europe, заяви: „През последните десетилетия колективното договаряне в цяла Европа ерозира. След кризата, която започна през 2008 г., колективното договаряне съзнателно бе атакувано както от националните правителства, така и от европейските институции, като средство за намаляване на заплатите и възстановяване на рентабилността. Налагането на условия чрез индивидуални договори остави много работници неспособни да се застъпят за себе си и това доведе до нарастване на несигурната работа и бедността сред работещите.

„Това доведе до порочен цикъл, при който по-ниското покритие на колективните договори постепенно подкопава силата за колективно действие и подобряване на условията за всички работници в обществото. Това също така ерозира социалното сближаване и заплашва бъдещето на нашите системи за социално осигуряване, тъй като работниците вече не могат да си позволят, а работодателите вече не желаят да допринасят достатъчно, за да осигурят адекватна социална защита."

 „Нашата кампания ясно ще демонстрира предимствата за работниците, работодателите и обществото от модела "Колективното договаряне в основата на трудовите отношения на работното място". Това означава силни синдикати и работодатели, желаещи да седнат заедно около масата на преговорите. "Заедно на работното място" ще покаже пътя напред и ще определи мерките, необходими за подкрепа на колективното договаряне. “

Манфред Андерле, председател на Комитета за колективно договаряне и социална политика на IndustAll Europe, казва: „Основната цел на кампанията е да покаже положителното въздействие на колективното договаряне върху качеството на живот, икономическата стабилност и социалното сближаване. Всеки месец ще се фокусираме върху различен набор от послания, насочени към работници, работодатели, млади хора и други. Разказвайки реални истории за работещите хора, техните борби и работата им, ние се надяваме да подчертаем конкретните ползи, които синдикатите носят чрез преговори с работодатели. “

Тези послания денс изпращаме към 181 синдикални организации от Европейската индустрия в 38 европейски държави - представляващи 7 милиона работещи мъже и жени, както и тези работещи от веригите за доставкииндустриалния, минния и енергийния сектор в цяла Европа

За повече информация, моля посетете уебсайта на кампанията „Заедно на работа“:  togetheratwork.eu

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач