Актуално

София, Национална конференция „Здравословните работни места управляват опасните вещества ” на Министерството на труда и социалната политика с участието на социалните партньори и представители от индустриалните прадприятия с добри практики от "Агрия" - Пловдив, "Приста ойл" - Русе, "Монбат" - Монтана и "Агрополихим" - Девня.

Във форума, който е част от Европейската седмица по безопасност и здраве при работа – 2019 г., взеха участие заместник-министър Лазар Лазаров, изпълнителният директор на Главна инспекция по труда (ГИТ) Румяна Михайлова, представители на държавни институции, социалните партньори, научната общност и експерти по безопасност и здраве при работа от частния сектор. Основната цел на конференцията е да повиши информираността за важността на защитата на работещите при работа с опасни вещества и да популяризира добри практики в тази област. Според проучване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа химични или биологични агенти присъстват в 38% от предприятията в ЕС. 18% от работниците в ЕС съобщават, че са в контакт с химични агенти поне за една четвърт от времето си на работа, а  15% от работниците дишат дим, пари или прах на работното си място, каза министър Петков. Според данните всяка година 53% от смъртните случаи, свързани с професията, се дължат на ракови заболявания. 

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач