Актуално

София, заседание на КС на КНСБ основни въпроси на

ДНЕВЕН РЕД

  1. Актуална обществено-политическа и социално-икономическа ситуация в страната.
  2. Позиция на КС на КНСБ по проектозакона за държавния бюджет, бюджета на ДОО ипроектобюджет на НЗОК 2020.за 2020г.
  3. Становище на КНСБ по промените в данъчните закони за 2020г. (ЗКПО).
  4. „Становище и предложения на КНСБ относно проект на Наредба за изменение на Наредба №10  за защита от канцерогени и мутагени.”
  5. Организационно и финансово състояние на КНСБ.
  6. Организационен план за предстоящото провеждане на процедурата за установяване наличието на критерии за национална представителност на организациите на работниците и служителите и работодателите.              
  7. Организационно-технически план за провеждане на 30 годишнина на КНСБ

Дистанционен курс

Google Translate

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още