Актуално

София, Семинар „Иновации в българската химическа промишленост и ново законодателство в областта на околната среда. Целта на  семинара е да се осъвременят знанията в областта на химическото законодателство и да се запознаят участниците с възможностите за финансиране на научните изследвания и иновациите в европейската химическа промишленост, с участието на мениджъри по иновациите от Европейскта асоциация на химическата индустрия, експерти от Министерството на околната среда и водите, мениджъри по безопасност на работното място и екология и социални партньори от химическите компании у нас.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още