Актуално

Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените, обявен с резолюция на ООН от 17 декември 1999 г. КНСБ предлага България да ратифицира Конвенцията за премахване на насилието и тормоза на работното място.

IndustriALL Global union в Международния ден за премахване на насилието над жени, призовава своите съдружни организации да предприемат действия за популяризирането и ратификацията на новата Конвенция 190 и с това да допринесат за премахване на насилието, основано на човешкия пол.

Писмо К 190 - Вижте като PDF

 

 

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още