Актуално

Консултативна среща на индустриалните федерации по механизма за изплащането на допълнителните пенсии от УПФ

След продължителни искусии Министерството на труда и социалната политика предложи вариант на Проект на Закон за изменение и допълнение на КСО, за изплащане на допълнителната пенсия от УПФ.

Варианти за изплащането на т. нар. втора пенсия - Вижте като PDF

Дистанционен курс

Google Translate

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още