Актуално

  • Разширено заседание на ИК на КНСБ - основни теми:
  • Европейска зелена сделка и отражението й за България.
  • Становище за консултацията на ЕК на социалните партньори за справедливи минимални работни заплати.
  • Националната акция "Заедно да защитим труда си";
  • Календар за 30-та годишнина на КНСБ.
  • За необходимостта от ратификация на Конвенция №154/1981г. за насърчаване на колективното договаряне

      Целите, които на този етап КНСБ си поставя за прилагането на една бъдеща Рамковата директива за приемане на европейски механизъм за установяване на минимални работни заплати в ЕС:

  • Социалните партньори да имат решаваща, а не само консултативна роля при определянето на МРЗ;
  • Адекватно нарастване на МРЗ, с оглед поддържане на минимално съотношение от 60% от средната работна заплата за страната;

Размерът на МРЗ постепенно да бъде ориентиран към необходимите средства за издръжка на живота;

Дистанционен курс

Google Translate

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още