Актуално

НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ, среща на индустриалните федерации на КНСБ с Оле Кристиан - международен секретар на Норвежкия индустриален синдикат кратко предсавяне на проекта за разширяване на нашето синдикално членство;

  • основни функции на Industri Energi;
  • норвежки опит в консолидирането / сливането на профсъюзите в индустриалния сектор, как започна, чия инициатива беше, ролята на организационните картели, какъв резултат беше постигнат;
  • социален диалог и секторно колективно договаряне в Норвегия.

Дистанционен курс

Google Translate

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още