Актуално

София, кв. Симеоново, Семинар по проекта за разширяването на синдикалното членство

  • Представяне на Картите на работното място на синдикалните организации
  • Доклади на отделните синдикални организации на плановете им за действие.
  • Какво планирахме и защо беше важно, с кого и как го направихме,какви бяха очакванията?
  • Обща дискусия за нашата работа на работното място за набиране на нови членове.
  • Какви са основните предизвикателства, които хората очакват да бъдат решени? Проявен интерес от хората при срещите с тях. Отношение към членството в синдиката.
  • Колко нови членове бяха привлечени в резултат на плана за действие?
  • Групова работа за промяна на плановете за действие. Какво бих променил в резултат на предишната си работа, за да бъдем по-силни?

Как да продължим след семинара?

Резюме - Втори заключителен семинар София, 13-14 февруари 2020 г. - Вижте като PDF

13-14 февруари 2020 г. - София, кв. Симеоново, Семинар по проекта за разширяването на синдикалното членство 13-14 февруари 2020 г. - София, кв. Симеоново, Семинар по проекта за разширяването на синдикалното членство 13-14 февруари 2020 г. - София, кв. Симеоново, Семинар по проекта за разширяването на синдикалното членство

Дистанционен курс

Google Translate

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още