Актуално

София, кръгла маса, относно ефектите от Зелената сделка

с участието на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, ръководителите на държавните енергийни дружества и представители на енергийните федерации и индустриалните федерации на КНСБ и КТ"Подкрепа". На нея бяха обсъдени отражението на Зелената сделка върху енергетиката на страната, състоянието на сектора и мерки за стабилизирането му.

Поне три са червените линии, които страната ни не трябва да премине по предложената от ЕК Зелена сделка, а тя в сегашния си вид тя е неприемлива за България.

  • България не трябва да приеме намаляването на емисиите с 50-55% до 2030 г. спрямо базовата 1990 г.
  • Приходите от продажби на емисии трябва остават в страните, а не да се централизирт във фонд в Брюксел. Приходите у нас са около 1,1 млрд. лв. и имат ключово значение за енергетиката.
  • Отпадането на възможността за държавни помощи за въглищните централи след 2025 г. поставя под заплаха съществуването на над 40 х. работни места във въгледобива и енергетиката.

Министър Петкова поясни, че в момента се подготвя рамкова позиция на България, която е насочена към защита на националните ни интереси. За нас преходът трябва да е плавен, за да не постави под риск енергийната ни сигурност. До 2030 г., с хоризонт 2050 г., България ще продължи да разчита на въглищните си централи, които осигуряват 2/3 от базовите мощности.

Дистанционен курс

Google Translate

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още