Актуално

София, дигитална конферентно заседание на ИК на КНСБ.

ИК на КНСБ стартира Благотворителна кампания на КНСБ „Не си сам” за подпомагане на синдикални членове с положителна проба за COVID-19 с начална дата 01 май 2020г.

и кампания по набиране на средства по банкова сметка на Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” във връзка подпомагането на Благотворителна кампания на КНСБ „Не си сам”.

Минималната еднократна безвъзмездна помощ към лицата по благотворителната кампания на КНСБ „Не си сам” да бъде в размер на 150 лв. под формата на материална помощ, в зависимост от потребностите на лицето – хранителни продукти или друго.

В така създалата се ситуация на разпространение на COVID-19 сред работници и служители в предприятия и учреждения, КНСБ, като най-голямата обществена организация и нейния Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” не могат да останат безучастни към съдбите на нуждите на синдикалните членове, засегнати от разпространението на вируса.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач