Актуално

Правителството на Република България и социалните партньори – национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, подписаха Национално тристранно споразумение.

Споразумението е с 2-годишен срок на изпълнение с акцент върху първите 6 месеца. Споразумението е насочено към на икономическата среда и жизнения стандарт на населението, изграждане на съвременна конкурентоспособна икономика и преодоляване на социалните и регионални дисбаланси при тясното им обвързване с принципите на Европейския стълб на социалните права, в т.ч. чрез активното включване на социалните партньори.

Социалните партньори и държавата постигнаха съгласие за ангажиране на общите им усилия и експертиза за изпълнението на конкретни мерки в пет области на въздействие:

  • Бизнес среда и икономика;
  • Енергетика;
  • Европейска зелена сделка;
  • Демография, образование, пазар на труда и трудова миграция;
  • Политики за социална защита.

Национално тристранно споразумение - Вижте като PDF

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач